Mô tả

Tự học tiếng Nhật chuyên ngành  Y khoa

Tự học tiếng Nhật chuyên ngành  Y khoa dành cho những người học tiếng Nhật theo chuyên ngành Y khoa, hoặc những người muốn tìm hiểu các kiến thức y học bằng tiếng Nhật. Sách chú trọng củng cố khả năng giao tiếp cho người học xoay quanh các chủ đề y học và sức khỏe.

Tự học tiếng Nhật chuyên ngành  Y khoa bao gồm:

Cách đọc tiếng Nhật

Bài 1: Bởi do làm việc quá nhiều.

Bài 2: Anh bạn đau ở đâu.

Bài 3: Tôi bị ong chích.

Bài 4: Đấy không phải là cùm gia cầm.

Bài 5: Các bệnh nguy hiểm.

Bài 7: Lời khuyên của bác sĩ.

…..

Hy vọng Tự học tiếng Nhật chuyên ngành  Y khoa sẽ là cuốn sách giúp ích cho những bạn chuyên về ngành y.