Tài liệu cho be bao gồm truyện tranh, sách trẻ em, flashcard cho bé… cung cấp cho bé công cụ để có thể phát triển cả tư duy và thể chất