Dạy trẻ học chữ và kiến thức thì nên giáo dục sớm cho trẻ, với những phương pháp tốt nhất, Katchup giới thiệu cho phụ huynh tài liệu để phục vụ cho việc dạy dỗ một cách bài bản