Tài liệu khác; tài liệu nuôi dạy trẻ theo nhiều thể loại, công cụ khác nhau, tổng hợp những mẹo hay nuôi dạy trẻ, tăng khả năng học hỏi của trẻ