Để rèn luyện các kỹ năng nghe nói đọc viết tốt, thì bạn học cần trang bị cho mình những bộ tài liệu học tập tiếng Nhật, nội dung bám sát chương trình giảng dạy của các trường