Sách tiếng Nhật N3 là tinh hoa của hơn 30 năm kinh nghiệm trong giáo dục tiếng Nhật biên soạn. Các tư liệu trong sách được lấy từ những bài giảng thực tế

Hiện thanh bên
Đóng

Sách luyện thi N3 Gokaku Dekiru – Tổng hợp (Kèm CD)

71,000 

Sách luyện thi N3 Gokaku Dekiru giúp người học tăng khả năng một cách xác thực bằng các bài tập luyện

Đóng

Sách luyện thi N3 Jitsuryoku appu Đọc hiểu

74,000 

Sách luyện thi N3 Jitsuryoku appu đọc hiểu 実力アップ!日本語能力試験N3読む(文章の文法・読解) cùng với Sách luyện thi N3 Jitsuryoku appu nghe hiểu là bộ sách Jitsuryoku

Đóng

Sách luyện thi N3 Jitsuryoku appu Nghe hiểu (Kèm CD)

82,000 

Sách luyện thi N3 Jitsuryoku appu nghe hiểu 実力アップ!日本語能力試験N3「聞く」(聴解) là cuốn sách chuyên về kỹ năng nghe hiểu trong bộ sách

Đóng

Sách luyện thi N3 Jitsuryoku appu Ngữ pháp

86,000 

Sách luyện thi N3 Jitsuryoku appu từ vựng và ngữ pháp 実力アップ!日本語能力試験N3「文のルール」(文字・語彙・文法) là một phần trong bộ Sách luyện thi N3

Đóng

Sách Luyện Thi N3 Kanji Masuta Hán Tự

66,000 

Sách luyện thi N3 Kanji masuta thuộc bộ sách Kanji master xuyên suốt từ N5 đến N1 tổng hợp gần

Đóng

Sách Luyện Thi N3 Mimikara Oboeru Nghe Hiểu (Kèm CD)

71,000 

Sách luyện thi N3 Mimikara oboeru Nghe hiểu là cuốn sách bài tập được sử dụng cho việc luyện nghe

Đóng

Sách Luyện Thi N3 Mimikara Oboeru Ngữ Pháp (Kèm CD)

63,000 

Sách luyện thi N3 Mimikara oboeru ngữ pháp 耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングN3 cũng như Mimikara oboeru N4, N2, N1 ngữ pháp là những cuốn

Đóng

Sách Luyện Thi N3 Mimikara Oboeru Từ Vựng (Kèm CD)

80,000 

Sách luyện thi N3 Mimikara oboeru từ vựng 耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニングN3 hay còn gọi là Toreningu N3 Goi là một cuốn sách chuyên

Đóng

Sách Luyện Thi N3 Moshi to Taisaku Vol1 – Đề Thi (Kèm CD)

72,000 

Sách luyện thi N3 Moshi to taisaku Vol1 日本語能力試験 模試と対策 N3 là cuốn sách đầu tiên trong bộ sách Moshi to

Đóng

Sách Luyện Thi N3 Moshi to Taisaku Vol2 – Đề Thi (Kèm CD)

71,000 

Sách luyện thi N3 Moshi to taisaku Vol2 日本語能力試験 模試と対策 Vol.2 N3 là cuốn sách thứ 2 trong bộ sách Moshi

Đóng

Sách luyện thi N3 Patan Betsutetei Doriru – Tổng hợp (Kèm CD)

75,000 

Sách luyện thi N3 Patan Betsutetei Doriru giúp người học có thể nắm hết tất cả các dạng bài của đề

Đóng

Sách Luyện Thi N3 Shinkanzen Masuta Đọc Hiểu – Song Ngữ Nhật Việt

85,000 

Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta đọc hiểu là cuốn sách dành riêng cho kỹ năng đọc hiểu của bộ giáo