Sách tiếng Nhật N4 dành cho những người học tiếng Nhật ở mức căn bản, nội dung đơn giản vừa sức sẽ dễ dàng tiếp thu hơn, để mua vui lòng liên hệ katchup để nhân sách chất lượng

Đóng

Sách luyện thi N5 Jitsuryoku appu Tổng hợp

68,000 

Sách luyện thi N5 Jitsuryoku appu tổng hợp  実力アップ!日本語能力試験N5読む(文字・語彙・文法) là một tài liệu chuyên sâu dành cho kỳ thi năng lực

Đóng

Sách luyện thi N5 Kanji masuta Hán tự

59,000 

Sách luyện thi N5 Kanji masuta Hán tự -漢字マスターN5 là cuốn sách chuyên về hán tự bắt đầu từ những chữ

Đóng

Sách luyện thi N5 Koushiki mondaishuu – Đề thi (Kèm CD)

55,000 

Sách luyện thi N5 Koushiki mondaishuu – 日本語能力試験 公式問題集 N5 là một tài liệu vô cùng cần thiết và là cuốn sách luyện

Đóng

Sách luyện thi N5 Supido masuta Đọc hiểu (Bản tiếng Việt)

58,000 

Sách luyện thi N5 Supido masuta Đọc hiểu được biên soạn trên cở sở tham khảo các đề thi về

Đóng

Sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru – Đề thi (Kèm CD)

55,000 

Sách luyện thi N5 Tanki masuta doriru 短期マスター 日本語能力試験ドリル là một quyển sách đề cơ bản dành cho kỳ thi Năng

Đóng

Sách luyện thi N5 TRY Tăng cường Ngữ pháp (Bản tiếng Việt) (Kèm CD)

85,000 

Sách luyện thi N5 Try được chia thành 9 chương. Chương 1 “Từ vựng về chào hỏi” tập trung những

Đóng

Sách luyện thi N5 Yosou mondaishuu – Đề thi (Kèm CD)

68,000 

Sách luyện thi N5 Yosou mondaishuu 日本語能力試験N5予想問題集 là giáo trình tiếng Nhật được biên soạn chuyên sâu theo từng phần của kỳ thi

Đóng

Tài liệu luyện thi Năng lực Nhật ngữ N5 – Đề thi (Kèm CD)

60,000 

Tài Liệu Luyện Thi Năng Lực Nhật Ngữ N5 N5 là trình độ hiểu tiếng Nhật căn bản, cụ thể: