Để phát triển từng kỹ năng riêng biệt, rất cần những bộ sách chuyên sâu, vì thế Katchup cung cấp cho bạn học một kho sách sách luyện tiếng Nhật theo kỹ năng

Đóng

Sách luyện thi N4 Supido masuta Đọc hiểu – Bản tiếng Việt

59,000 

Sách luyện thi N4 Supido masuta Đọc hiểu bao gồm phần giải thích tiếng Việt được biên soạn không những

Đóng

Sách luyện thi N4 và N5 Gokaku Dekiru – Đề thi (Kèm CD)

85,000 

Sách luyện thi N4 và N5 Gokaku dekiru gồm 2 cấp độ N4 và N5 tương tự như 2 quyển sách

Đóng

Sách luyện thi N4 và N5 Nihongo Charenji Hán tự

81,000 

Sách luyện thi N4 và N5 Nihongo Charenji hán tự にほんごチャレンジN4・N5[かんじ]là một phần trong bộ sách Nihongo Charenji màアスク đã xuất

Đóng

Sách luyện thi N4 và N5 Supa moshiki – Đề thi (Kèm CD)

72,000 

Sách luyện thi N4 và N5 Supa moshiki 日本語能力試験スーパー模試N4・N5 là quyển sách được biên soạn dành cho sơ cấp bao gồm

Đóng

Tổng hợp Đề thi ôn luyện Năng lực tiếng Nhật N5 và N4 Từ vựng và chữ Kanji

68,000 

Tổng hợp Đề thi ôn luyện Năng lực tiếng Nhật N5 và N4 Từ vựng và chữ Kanji là cuốn sách được dịch và biên

Đóng

Tổng hợp đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật N5-N4 Luyện nghe (Kèm CD)

168,000 

Tổng hợp đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật N5-N4 Luyện nghe (Kèm CD)