Chuyên mục Sơ cấp tiếng Nhật dành riêng cho những bạn mới bắt đầu học. Mục này sẽ cung cấp cho bạn danh sách các đầu sách, các phương pháp học hiệu quả.

12