Tiếng Trung cơ bản là một trong những tài liệu được Katchup biên soạn phục cho đối tượng mới làm quen với ngôn ngữ này. Học những đại từ danh xưng cơ bản, đơn giản dễ hiểu