Vấn đề cốt lõi của việc học một ngôn ngữ nào đó chính là giao tiếp được trôi chảy. Trang bị cho mình những giáo trình tài liệu học tiếng Trung giao tiếp là điều cần thiết