Tài Liệu Tiếng Hàn Khác

Tin Tức Thủ Tục Hành Chính – Thủ tục đăng ký lưu học sinh và xác nhận tốt nghiệp

Tin Tức Thủ Tục Hành Chính – Thủ tục đăng ký lưu học sinh và xác nhận tốt nghiệp

 

I.ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH

1. Các yêu cầu

Sau khi sang Hàn Quốc, ổn định nơi ăn, ở, học tập và nhập học, LHS VN cần nhanh chóng, muộn nhất là 3 tháng sau khi sang Hàn quốc và nhập học, lập hồ sơ đăng ký LHS VN với các tài liệu, giấy tờ dưới đây.

Các giấy tờ này cần gửi một lúc tới Đại sứ quán, không gửi làm nhiều lần. Nếu thiếu một trong các giấy tờ này, coi như hồ sơ chưa đầy đủ và do đó, việc đăng ký chưa hoàn thành.

Các LHS VN kéo dài thời gian học tập, nghiên cứu, sau khi nhận được quyết định của các cơ quan chủ quản, cần làm lại thủ tục đăng ký LHS VN.

Đại sứ quán Việt Nam sẽ có giấy xác nhận đăng ký cho LHSVN. Các LHSVN nào không đăng ký hoặc đăng ký quá muộn, sẽ không được xác nhận hoàn thành khoá học trước khi về nước cũng như không được hưởng những quyền lợi có liên quan.

2. Hồ sơ đăng ký

1- Một Bản sao quyết định Bộ, ngành, cơ quan, trường Đại học.. cử đi học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc. Nếu là LHS VN theo học bổng giáo sư và tự túc, không cần các quyết định trên. 

2- Một Báo cáo Đăng ký LHS (theo mẫu của Bộ Đại học kèm theo dưới đây).

3- Một Bản sao phô-tô hai mặt Chứng minh thư (thẻ) Học viên; một bản sao phô-tô hai mặt Chứng minh thư (thẻ) Cư trú; một bản sao Giấy nhập học hoặc Giấy chứng nhận của Nhà trường, của Giáo sư phụ trách;

4- Một đơn xin cấp giấy xác nhận đăng ký Công dân (văn bản Lãnh sự)

5- Bản sao Hộ chiếu (phô-tô các trang, trừ trang trắng).

6- Một Ảnh chân dung cỡ 3x4cm hoặc 4x6cm.

3. Cách thức đăng ký

Theo nguyên tắc, tất cả các LHS VN cần có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul – Hàn Quốc để đăng ký. Nhưng xét về thực tiễn, để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của các LHS VN, bộ phận đăng ký LHS VN tại Đại sứ quán cho phép các LHS VN ở các tỉnh thành Hàn Quốc xa Seoul, có thể đăng ký vắng mặt. Hồ sơ đăng ký cần phải gửi lên Đại sứ quán qua mạng (scan và gửi theo Email) hoặc qua fax, qua bưu điện (với địa chỉ của Đại sứ quán) hoặc qua các LHS VN khác (mang tới Đại sứ quán).

Mời các LHSVN vào trang web này để có Mẫu Báo cáo đăng ký LHSVN và giấy xác nhận đăng ký công dân tại Hàn Quốc.

MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ LHS VÀ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN 

II. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH/GIA HẠN KHÓA HỌC

1. Các yêu cầu
Sau khi hoàn thành khoá đào tạo và trước khi về nước hoặc làm thủ tục kéo dài thời gian học tập tại Hàn Quốc, LHSVN sẽ lập hồ sơ xác nhận LHSVN với các tài liệu, giấy tờ dưới đây.

Đại sứ quán Việt Nam sẽ có giấy xác nhận cho lưu học sinh việt Nam kết thúc khoá đào tạo hoặc kéo dài thời gian học tập tại Hàn Quốc

2. Hồ sơ xác nhận

Hồ sơ xác nhận được lập tối thiểu 4 bộ, LHSVN giữ 3 bộ, Đại sứ quán lưu một bộ.

1- Một Bản sao phô-tô quyết định của Bộ, ngành, cơ quan, trường Đại học.. cử đi học tập nghiên cứu tại Hàn Quốc. (Quyết định đầu tiên và các quyết định gia hạn, bổ sung). Nếu là LHSVN theo học bổng giáo sư và tự túc, không cần các quyết định trên. 

2- Một Báo cáo tình hình học tập, công tác trong thời gian qua (theo mẫu của Bộ Đại học kèm theo dưới đây). 

3- Một bản sao phô-tô bằng cấp, chứng chỉ, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời…của cơ sở đào tạo mà LHSVN tham gia. 

4- Bảng điểm các khoá trình/các học phần.

5- Nhận xét hoặc recommendation hoặc ‘To Whom it may concern’ của Giáo sư, Chủ nhiệm khoa, Hiệu trưởng của các cơ sở đào tạo (rất cần có)

6- Một đơn xin gia hạn thời gian học tập, đào tạo (đối với LHS gia hạn học tập)

7- Một Bản sao phô-tô hai mặt Chứng minh thư (thẻ) Học viên; một bản sao phô-tô hai mặt Chứng minh thư (thẻ) Cư trú; 

8- Một Bản sao Hộ chiếu (phô-tô các trang, trừ trang trắng).

9- Một Ảnh chân dung cỡ 3×4 hoặc 4×6 (nếu có).

(Khi lên Đại sứ quán, cần mang theo bản gốc để đối chiếu, giữ cẩn thận kẻo thất lạc)

3. Cách thức xác nhận

Tất cả các LHSVN cần có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul – Hàn Quốc để lấy xác nhận của Đại sứ quán. Đối với các LHSVN ở các tỉnh thành Hàn Quốc xa Seoul hoặc do thời gian và chi phí đi lại khó khăn, trong từng trường hợp cụ thể, đã tham khảo trước với Đại sứ quán, LHSVN có thể làm giấy uỷ quyền cho một lưu học sinh Việt Nam khác nhận giúp. Hồ sơ xác nhận cần gửi trước lên Đại sứ quán qua mạng (scan và gửi theo Email) hoặc qua fax, qua bưu điện (với địa chỉ của Đại sứ quán đề dưới đây) hoặc qua các LHS VN khác (mang tới Đại sứ quán).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *