Tiếng Anh

Truyện cười tiếng Anh

Tổng hợp các câu truyên cười bằng tiếng Anh, những truyện cười sau vừa giúp bạn thư giãn đồng thời học thêm nhiều từ, ngoài ra đằng sau những câu truyện cười này luôn ẩn chứa 1 bài học, 1 thông điệp thú vị phía sau nó. Các bạn cùng xem nhé.

Câu truyện số 1: Thế giới bên kia trông như thế nào

Sid and Irv are business partners. They make a deal that whichever one dies first will contact the living one from the afterlife. So Irv dies. Sid doesn’t hear from him for about a year, figures there is no afterlife. Then one day he gets a call. It’s Irv. “So there is an afterlife! What’s it like?” Sid asks. “Well, I sleep very late. I get up, have a big breakfast. Then I have sex, lots of sex. Then I go back to sleep, but I get up for lunch, have a big lunch. Have some more sex, take a nap. Huge dinner. More sex. Go to sleep and wake up the next day.” “Oh, my God,” says Sid. “So that’s what heaven is like?” “Oh no,” says Irv. “I’m not in heaven. I’m a bear in Yellowstone Park.”

Từ mới:

– Whichever /wɪˈtʃev.ər/: bất cứ ai, bất cứ cái gì
– Afterlife /ˈɑːftəlʌɪf/ : kiếp sau

Dịch: 
Sid và Irv là đối tác kinh doanh. Họ thỏa thuận rằng một trong hai người, ai chết trước sẽ liên lạc với người còn lại từ thế giới bên kia. Rồi một ngày Irv chết. Sid không nhận được lời nhắn nhủ nào trong suốt một năm sau đó, nên nghĩ rằng chắc chẳng có cái gì gọi là thế giới bên kia.

Rồi một ngày, anh ta nhận được cuộc điện thoại. Đó là Irv. “Vậy là có thế giới bên kia. Nó trông như thế nào?”, Sid hỏi. “Ồ, tớ ngủ rất muộn. Khi tỉnh dậy, tớ ăn bữa sáng khổng lồ, rồi làm tình rất nhiều. Sau đó tớ lại đi ngủ và khi thức giấc ăn bữa trưa khổng lồ, rồi lại làm tình, rồi lại ngủ trưa. Rồi một bữa tối khổng lồ, rồi lại làm tình. Rồi lại đi ngủ và thức giấc vào ngày hôm sau”. “Ôi trời ơi”, Sid thốt lên. “Hóa ra là thiên đường là như vậy”. “Ôi không”, Irv nói. “Không phải tớ đang ở thiên đường. Tớ đang là một con gấu ở Vườn quốc gia Yellowstone”. 

Câu truyện số 2: The bum (Gã ăn mày)

A bum approaches a well-dressed gentleman on the street. “Hey, Buddy, can you spare two dollars?”
The well-dressed gentleman responds “You are not going to spend in on liquor are you?”
“No, sir, I don’t drink” retorts the bum.
“You are not going to throw it away in some crap game, are you?” asks the gentleman.
“No way, I don’t gamble” answers the bum.
“You wouldn’t waste the money at a golf course for green fees, would you?” asks the man
“Never” says the bum, “I don’t play golf”
The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly. While they are heading for the man’s house, the bum’s curiosity gets better of him.                “Isn’t your wife going to be angry when she sees a guy like me at your table?”
“Probably” says the man, “but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn’t drink, gamble or play golf.”

Từ mới:
– liquor  /ˈlɪkə(r)/ (n): chất lỏng, rượu
– retort /rɪˈtɔːt/ (v): vặn lại, cãi lại
– crap /kræp/(adj): vô nghĩa, bậy bạ
– gamble /ˈɡæmbl/(v): đánh bạc
– green fee: số tiền phải trả để chơi một trận gôn
– eagerly (adv): một cách háo hức

Dịch: 
Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặc sang trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể cho 2 đô la được không?”
Người đàn ông ăn mặc sang trọng trả lời: “Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu chè, phải không?”
“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu” gã ăn mày cãi lại
“Bạn sẽ không quẳng nó vào những trò chơi tào lao, phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi.
“Không đời nào, tôi không chơi bài” gã ăn mày trả lời
“Bạn sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoản phí của một trận gôn, phải không?”
“Không bao giờ” “Tôi không chơi gôn”
Người đàn ông hỏi người ăn mày liệu ông ấy có muốn ăn một bữa cơm thân mật tại nhà không. Người ăn mày vui vẻ đồng ý. Trên đường về nhà, người ăn mày tò mò hỏi: “Liệu vợ của ông có tức giận khi thấy một gã như tôi ở bàn ăn?”
“Có lẽ là thế rồi” Người đàn ông nói, “Nhưng điều đó là đáng, tôi muốn cho vợ tôi thấy điều gì sẽ xảy ra với một gã không nhậu nhẹt, không bài bạc và cả không chơi gôn”

Câu truyện số 3: 

God created the dog and said: “Sit all day by the door of your house and bark at anyone who comes in or walks past. For this, I will give you a life span of twenty years”.
The dog said: “That’s a long time to be barking. How about only ten years and I’ll give you back the other ten?”
So God agreed. Then God created the monkey and said:“Entertain people, do tricks, and make them laugh. For this, I’ll give you a twenty-year life span”.
The monkey said: “Monkey tricks for twenty years? That’s a pretty long time to perform. How about I give you back ten like the dog did?”
And God agreed. Then God created the cow and said:
“You must go into the field with the farmer all day long and suffer under the sun, have calves and give milk to support the farmer’s family. For this, I will give you a life span of sixty years”.
The cow said: “That’s kind of a tough life you want me to live for sixty years. How about twenty and I’ll give back the other forty?”
And God agreed again. Thereafter God created humans and said:
“Eat, sleep, play, marry and enjoy your life. For this, I’ll give you twenty years”.
But the human said: “Only twenty years? Could you possibly give me my twenty, the forty the cow gave back, the ten the monkey gave back, and the ten the dog gave back; that makes eighty, okay?”
“Okay” said God, “You asked for it”.
So that is why for our first twenty years we eat, sleep, play and enjoy ourselves. For the next forty years we slave in the sun to support our family, for the next ten years we do monkey tricks to entertain the grandchildren, and for the last ten years we sit on the front porch and bark at everyone.

Từ mới:

-Thereafter  /ðeə’æftə[r]/ (adv): sau đó
– Porch  /pɔ:t∫/ (n): cổng (nhà thờ, nhà)

DỊCH :
Chúa tạo ra một chú chó và nói rằng: “Hãy ngồi ngoài cửa cả ngày, và sủa bất cứ ai đi ngang qua. Làm điều này ta sẽ cho ngươi cuộc sống dài 20 năm”.
Chú chó nói: “Cuộc sống chỉ để sủa như thế thật quá dài, Tôi chỉ xin ngài 10 năm sống thôi, 10 năm kia, tôi xin trả lại cho ngài”.
Chúa đồng ý, sau đó ngài tạo ra chú khỉ và nói: “Hãy làm con người vui bằng những trò láu cá, khiến họ cười. Làm như vậy, ta sẽ cho ngươi cuộc sống dài 20 năm”.
Chú khỉ nói: “Làm trò láu cá trong 20 năm sao? Như thế là quá lâu, tôi có thể chỉ sống 10 năm và trả 10 năm còn lại cho chúa như chó đã là không?”
Chúa đồng ý, sau đó Chúa tạo ra chú bò và nói: “Nếu ngươi làm việc chăm chỉ dưới ánh sáng mặt trời, sinh con và cung cấp sữa nuôi sống gia đình người nông dân, ta sẽ cho ngươi cuộc sống dài 60 năm”.
Chú bò trả lời: “Sống như vậy là quá lâu. Tôi sẽ chỉ sống 20 năm thôi, tôi xin trả ngài 40 năm còn lại”.
Chúa đồng ý, sau đó, Chúa tạo ra con người và nói: “Chỉ cần ăn, ngủ, chơi, kết hôn, tận hưởng cuộc sống, ta sẽ cho ngươi cuộc sống dài 20 năm”.
Con người trả lời: “Chỉ 20 năm thôi sao? Chúa có thể cho tôi 20 năm của tôi, 40 năm của bò, 10 năm của khỉ và 10 năm của chó, tổng cộng là 80 năm được chứ?”
“Được thôi” Chúa nói, “Chính nhà ngươi hỏi đó nhé”.
Đó là lý do 20 năm đầu tiên chúng ta được ăn, ngủ, chơi và hưởng thụ, 40 năm tiếp theo phải làm việc cật lực để nuôi gia đình, 10 năm tiếp chúng ta phải làm trò để khiến các cháu vui và 10 năm cuối đời chúng ta ngồi ngoài cửa và quát tháo bất cứ ai đi qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *