Tổng hơp những mẩu truyện cười tiếng Trung, vừa cười vừa học là yếu tố giúp não bộ phát huy khả năng ghi nhớ tối đa, việc học ngoại ngữ trở nên dễ dàng

Truyện cười tiếng Trung: Nghiên Cứu Phật Học

TRUYỆN CƯỜI: NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC 一家女儿要结婚,可是男方不是佛教徒,父母不同意。男方只好听女子的劝去研究佛学,早日取得准岳父母的赞许。 过了一段时间,父母向女儿问起男方的近况,她说他已经信奉佛教了。 于是父母说:&...

Đọc tiếp