Xem tất cả 10 kết quả

Hiện thanh bên
-13%
Đóng

Sách Bài tập ngữ pháp tiếng Hàn trình độ căn bản

62,000  54,000  Mã sách: 17KSHBTS0026

Mã sản phẩm: 17KSHBTS0026

Xuất bản: NXB Hồng Đức – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 297 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng

-12%
Đóng

Sách Bài tập ngữ pháp tiếng Hàn trình độ nâng cao

65,000  57,000  Mã sách: 17KSHBTC0027

Mã sản phẩm: 17KSHBTC0027

Xuất bản: NXB Hồng Đức – năm 2014

Số trang / Trọng lượng: 345 trang / 350g

Tình trạng: Còn hàng

-14%
Đóng

Sách Các thành ngữ và mẫu câu phổ dụng trong tiếng Hàn

51,000  44,000  Mã sách: 17KSH0000085

Mã sản phẩm:

Xuất bản: NXB Thanh Hóa

Số trang / Trọng lượng: 281 trang / 250g

Tình trạng: Còn hàng

Đóng

Sách Giáo trình căn bản tiếng Hàn

44,000  Mã sách: 17KSH0000078

Mã sản phẩm: 17KSH0000078

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 125 trang / 176g

Tình trạng: Còn hàng

Đóng

Sách Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn

72,000  Mã sách: 17KSHDTH0052

Mã sản phẩm: 17KSHDTH0052

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 286 trang / 460g

Tình trạng: Còn hàng

-11%
Đóng

Sách Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng sơ cấp

180,000  160,000  Mã sách: 17KSHNPS0023

Mã sản phẩm: 17KSHNPS0023

Xuất bản: NXB Hồng Đức – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 379 trang / 860g

Tình trạng: Còn hàng

-16%
Đóng

Sách Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng trung cấp (Kèm CD)

200,000  169,000  Mã sách: 17KSHNPT0024

Mã sản phẩm: 17KSHNPT0024

Xuất bản: NXB Hồng Đức – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 432 trang / 1120g

Tình trạng: Còn hàng

-21%
Đóng

Sách Ngữ Pháp Topik Cao Cấp

120,000  95,000  Mã sách: 17KSHNPH0056

Mã sản phẩm: 17KSHNPH0056

Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

Tình trạng: còn hàng

Tình trạng: Còn hàng

-21%
Đóng

Sách Ngữ pháp Topik Sơ Cấp

120,000  95,000  Mã sách: 17KSHNPH0054

Mã sản phẩm: 17KSHNPH0054

Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

Tình trạng: Còn hàng

-21%
Đóng

Sách Ngữ pháp Topik Trung Cấp

120,000  95,000  Mã sách: 17KSHNPH0055

Mã sản phẩm: 17KSHNPH0055

Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ

Tình trạng: Còn hàng