Xem tất cả 10 kết quả

Hiện thanh bên
-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 25 bài luyện nghe (Kèm CD)

65,000  52,000  Mã sách: 17KSNMN10079

Mã sản phẩm: 17KSNMN10079

Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ – năm 2017

Số trang / Trọng lượng: 128 trang / 150g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

65,000  52,000  Mã sách: 17KSNMN10389

Mã sản phẩm: 17KSNMN10052

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 190 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Bản tiếng Nhật

95,000  76,000  Mã sách: 17KSNMN10053

Mã sản phẩm: 17KSNMN10053

Xuất bản: NXB Trẻ – năm2015

Số trang / Trọng lượng: 312 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-21%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Hán tự

87,000  69,000  Mã sách: 17KSNMN10048

Mã sản phẩm: 17KSNMN10048

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 159 trang / 360g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Tổng hợp các bài tập chủ điểm

40,000  32,000  Mã sách: 17KSNMN10050

Mã sản phẩm: 17KSNMN10050

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2014

Số trang / Trọng lượng: 88 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 25 bài luyện nghe (Kèm CD)

65,000  52,000  Mã sách: 17KSNMN20078

Mã sản phẩm: 17KSNMN20078

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2017

Số trang / Trọng lượng: 128 trang / 150.0000g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

65,000  52,000  Mã sách: 17KSNMN20046

Mã sản phẩm: 17KSNMN20046

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 170 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Bản tiếng Nhật

95,000  76,000  Mã sách: 17KSNMN20047

Mã sản phẩm: 17KSNMN20047

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 310 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Hán tự

97,000  78,000  Mã sách: 17KSNMN20049

Mã sản phẩm: 17KSNMN20049

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 161 trang / 470g

Tình trạng: Còn hàng

-20%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Tổng hợp các bài tập chủ điểm

40,000  32,000  Mã sách: 17KSNMN20051

Mã sản phẩm: 17KSNMN20051

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2014

Số trang / Trọng lượng: 88 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng