Bộ Minna no Nihongo Sơ cấp Nhà xuất bản Trẻ của KatchUp là bộ giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Cách trình bày bố cục và phân chia kiến thức phù hợp với tất cả mọi người.

Xem tất cả 11 kết quả

Hiện thanh bên
-16%
Đóng

Combo bộ sách tiếng Nhật cho mọi người Trình độ Sơ cấp 1 – Trọn bộ 5 cuốn – NXBT (mới)

425,000  355,000  Mã sách: 17KSN0000518

Mã sản phẩm: 17KSN0000518

Tình trạng: Còn hàng

-15%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 25 bài luyện nghe (Kèm CD)

65,000  55,000  Mã sách: 17KSNMN10079

Mã sản phẩm: 17KSNMN10079

Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ – năm 2017

Số trang / Trọng lượng: 128 trang / 150g

Tình trạng: Còn hàng

-13%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

75,000  65,000  Mã sách: 17KSNMN10389

Mã sản phẩm: 17KSNMN10052

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 190 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-14%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Bản tiếng Nhật

145,000  125,000  Mã sách: 17KSNMN10053

Mã sản phẩm: 17KSNMN10053

Xuất bản: NXB Trẻ – năm2015

Số trang / Trọng lượng: 312 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-6%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Hán tự

85,000  80,000  Mã sách: 17KSNMN10048

Mã sản phẩm: 17KSNMN10048

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 159 trang / 360g

Tình trạng: Còn hàng

-11%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 1 Tổng hợp các bài tập chủ điểm

45,000  40,000  Mã sách: 17KSNMN10050

Mã sản phẩm: 17KSNMN10050

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2014

Số trang / Trọng lượng: 88 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng

-15%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 25 bài luyện nghe (Kèm CD)

65,000  55,000  Mã sách: 17KSNMN20078

Mã sản phẩm: 17KSNMN20078

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2017

Số trang / Trọng lượng: 128 trang / 150.0000g

Tình trạng: Còn hàng

-14%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

70,000  60,000  Mã sách: 17KSNMN20046

Mã sản phẩm: 17KSNMN20046

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 170 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng

-16%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Bản tiếng Nhật

95,000  80,000  Mã sách: 17KSNMN20047

Mã sản phẩm: 17KSNMN20047

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2016

Số trang / Trọng lượng: 310 trang / 430g

Tình trạng: Còn hàng

-12%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Hán tự

97,000  85,000  Mã sách: 17KSNMN20049

Mã sản phẩm: 17KSNMN20049

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2015

Số trang / Trọng lượng: 161 trang / 470g

Tình trạng: Còn hàng

-13%
Đóng

Sách Minna no nihongo Trình độ sơ cấp 2 Tổng hợp các bài tập chủ điểm

40,000  35,000  Mã sách: 17KSNMN20051

Mã sản phẩm: 17KSNMN20051

Xuất bản: NXB Trẻ – năm 2014

Số trang / Trọng lượng: 88 trang / 300g

Tình trạng: Còn hàng