Đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, giáo trình, tài liệu học tập giảng dạy tiếng Trung là cực kỳ quan trọng để ta nắm rõ hơn về thứ ngôn ngữ phổ biến thứ hai thế giới này