Tài liệu học tiếng Nhật này dành trình độ sơ cấp tới nâng cao. … Đủ mọi loại Kanji, từ vựng, ngữ pháp, bảng chữ cái, vào giao tiếp sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.