Mô tả

Sách Soumatome N3 tiếng Việt Hán tự Kanji – được biên soạn dành cho những ai đặt mục tiêu thi đậu cấp độ N3 của Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ theo quy cách mới. Hơn nữa, cuốn sách luyện hán tự này còn giúp người học nắm vững trình độ Sơ cấp và muốn học thêm Hán tự trình độ Trung cấp. Ngoài ra, sách còn được sử dụng dành cho những ai muốn học những chữ Hán tự thường được sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Sách luyện thi N3 Soumatome hán tự bản tiếng Việt giúp người học nắm vững những hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản. Mỗi ngày học 6,7 chữ thì tổng cộng người học sẽ học được 336 chữ và khoảng 850 từ trong vòng 6 tuần lễ.

Sách luyện thi N3 Soumatome hán tự bản tiếng Việt giúp bạn học không chỉ học những kiến thức về ngôn ngữ như chữ Hán tự và từ vựng liên quan, mà còn có được kiến thức hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu.

Sách luyện thi N3 Soumatome hán tự bản tiếng Việt bao gồm nhiều bài tập phong phú và đa dạng tại mỗi bài học mỗi ngày học. Ngoài ra, vào cuối tuần sẽ có các bài tập tổng kết hàng tuần nhằm giúp bạn học kiểm tra mức độ nắm bắt của mình. Đặc biệt phần dịch tiếng Việt trong sách giúp bạn học có thể tự học tại nhà.

Những chữ Hán tự trong Sách luyện thi N3 Soumatome đọc hiểu bản tiếng việt toàn là những chữ mà hằng ngày bạn sẽ thấy ở đâu đó. Hãy cùng với thư viện giáo trình tiếng Nhật chinh phục Hán tự N3!

Xem thêm Sách luyện thi tiếng Nhật: https://katchup.vn/sach-luyen-thi-tieng-nhat/