Mỗi quốc gia đều có nét văn hóa khác nhau, để hiểu hơn về đất nước nhiều truyền th ống lịch sử hãy cùng Katchup tìm hiểu về những thành ngữ thông dụng nhất của Trung Quốc